Medidesk Edu

Audyty placówki medycznej

Sprawdź, na ile efektywnie pracuje Twoja placówka medyczna i w jaki sposób możesz poprawić jej wyniki biznesowe.

Szukasz sposobów na zwiększenie opłacalności działania placówki medycznej?

Nie wiesz, gdzie znaleźć źródła oszczędności w podmiocie ochrony zdrowia?

Chcesz poprawić efektywność umawiania wizyt przez rejestrację?

Audyty Medidesk to sprawdzone rozwiązania obejmujące analizę procesów, technologii oraz skuteczności sprzedażowej ośrodka ochrony zdrowia.

Dzięki indywidualnemu podejściu dostosowanemu do konkretnych problemów i charakteru placówki wypracowujemy najlepsze rekomendacje dostosowane do specyfiki potrzeb podmiotu leczniczego.

AudyT Medidesk

Audyty Medidesk dotyczą następujących obszarów:

Audyt obsługi

Zweryfikuj jakość obsługi pacjentów przez telefon i internet

Audyt rejestracji

Sprawdź, jak działa rejestracja medyczna w Twojej placówce

ikona-1-white2

Audyt obsługi

Zweryfikuj jakość obsługi pacjentów przez telefon i internet

ikona-1.png

Audyt rejestracji

Sprawdź, jak działa rejestracja medyczna w Twojej placówce

ikona-2.png

Audyt strategiczny

Poznaj zalecenia dotyczące działań strategicznych i rozwojowych w placówce

Audyt obsługi

Realizowane działania

Audyt obsługi obejmuje

Audyt obsługi medidesk

od 550 zł netto

Prowadzący: Urszula Łaskawiec
Audyt przeprowadzany: zdalnie

Audyt pracy rejestracji

Realizowane działania

Audyt obsługi obejmuje

Audyt Pracy rejestracji Medidesk

wycena indywidualna

Prowadzący: Urszula Łaskawiec
Audyt przeprowadzany: stacjonarnie

Audyt obsługi pacjenta

Realizowane działania

Weryfikacja aktualnych możliwości technicznych i narzędzi niezbędnych do komunikacji z pacjentem i umawiania wizyt

 • telefonia, centrala telefoniczna
 • pozostałe kanały kontaktu: email, social media, inne kanały kontaktu 

Audyt pracy rejestratorek pod względem jakości obsługi pacjentów i skuteczności umawiania wizyt

Weryfikacja procesu umawiania wizyty, w tym analiza przeprowadzonych rozmów z rejestratorkami

Rekomendacje ze strony ekspertów ds. szkoleń oraz rozwoju branży leczniczej – estymacje dotyczące poprawy jakościowej i ilościowej wyników pracy

Audyt przeprowadzany jest w trybie zdalnym

Audyt obsługi medidesk

550 zł netto

Urszula Łaskawiec

zdalnie

Audyt obsługi pacjenta obejmuje:

 • Po ok. 15-20 akcji telefonicznych i/lub pisemnych (na numery telefoniczne i adresy e-mail wskazane przez klienta) – ze szczególnym uwzględnieniem usług określonych jako priorytetowe w danej placówce
 • Dostarczenie nagrań z przeprowadzonych rozmów
 • Podsumowanie jakościowo-ilościowe wraz z rekomendacjami
 • Omówienie audytu wraz konsultacją specjalisty

Audyt pracy rejestracji

Realizowane działania

Analiza kluczowych obszarów pracy zespołu rejestracji

 • praktyczna organizacja zadań w recepcji lub call center
 • obsługa pacjenta, budowanie relacji z pacjentem
 • umiejętności rekomendowania usług
 • zbieranie i wykorzystywanie informacji
 • szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach
 • komunikacja wewnętrzna i współpraca w zespole
 • zgłaszane problemy
 • ścieżka pacjenta w placówce

Przeprowadzenie wywiadów standaryzowanych z pracownikami recepcji, managerami i kierownikiem placówki

Analiza postaw i predyspozycji pracowników na podstawie kwestionariusza „Moja rola w grupie

Przesłuchanie i analiza rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników recepcji z pacjentami

Audyt przeprowadzany jest stacjonarnie w placówce

Audyt Pracy rejestracji Medidesk

wycena indywidualna*

Urszula Łaskawiec

stacjonarnie

Audyt rejestracji medycznej obejmuje:

 • Szczegółową analizę pracy zespołu rejestracji w ośmiu obszarach krytycznych
 • Analizę rozmów telefonicznych prowadzonych przez rejestrację
 • Wywiady z pracownikami, managerem, kierownikiem placówki
 • Raport z wyszczególnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania zespołu zajmującego się rejestracją pacjentów wraz z rekomendacją możliwych zmian
 • Omówienie audytu wraz konsultacją specjalisty

* Wycena indywidualna zależna od czasu trwania audytu i liczby pracowników

Audyt strategiczny

Realizowane działania

OBSZAR 1: KADRA PRACOWNICZA
Analiza pracy zespołu przychodni z uwzględnieniem systemu wynagradzania i motywowania pracowników

Sprawdź zakres audytu

Analiza pracy zespołu przychodni z uwzględnieniem systemu wynagradzania i motywowania pracowników:

 • zakresy obowiązków pracowników wynikające z umowy a zakresy faktyczne,
 • audyt/optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych (analiza obłożenia pracowników i sprzętu, przestoje),
 • optymalizacja ruchu pacjentów, w przypadku usług z NFZ – optymalizacja doboru świadczeń z koszyka usług,
 • schemat wynagradzania pracowników,
 • system motywacyjny dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania klientów komercyjnych

OBSZAR 2: REJESTRACJA MEDYCZNA
Analiza i ocena ośmiu kluczowych obszarów pracy zespołu rejestracji

Sprawdź zakres audytu

Szczegółowa analiza pracy zespołu obsługi pacjenta – zebranie informacji potrzebnych do zaplanowania dalszych działań: obejmujących następujące obszary:

 • organizacja pracy w recepcji
 • obsługa pacjenta, budowanie relacji z pacjentem
 • rekomendowanie usług
 • zbieranie i wykorzystywanie informacji
 • szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach
 • komunikacja wewnętrzna i współpraca w zespole
 • zgłaszane problemy
 • przeprowadzenie wywiadów standaryzowanych z pracownikami recepcji, managerami i kierownikiem placówki.
 • prowadzenie obserwacji pracy pracowników recepcji.
 • prowadzenie obserwacji ścieżki pacjenta w placówce.
 • przesłuchanie i analiza rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników recepcji z pacjentami.

OBSZAR 3: OFERTA PODMIOTU
Audyt oferty usług leczniczych placówki i ich opłacalności

Sprawdź zakres audytu

Analiza oferty placówki medycznej:

 • Wyznaczenie granicy opłacalności usług komercyjnych – kiedy warto rozważyć usunięcie danej oferty z katalogu usług?
 • Możliwość wdrożenia telemedycyny i optymalizacji realizacji usług
 • Mechanizmy unikania przestoju i uzupełniania luk w grafiku
 • Przystosowanie placówki do świadczenia specjalistycznych usług
 • Przystosowanie placówki do świadczenia usług premium
 • Analiza atrakcyjności oferty komercyjnej na tle konkurencji
 • Optymalizacja realizacji usług leczniczych

OBSZAR 4: MARKETING i PR
Analiza działań marketingowych wraz z rekomendacjami rozwojowymi

Sprawdź zakres audytu

Analiza strategii marketingowej placówki:

 • Podstawowy audyt działań marketingowych wraz z zaleceniami
 • Weryfikacja działań w obszarze placówek konkurencyjnych
 • Analiza zainteresowania pacjentów usługami leczniczymi grupy docelowej placówki

OBSZAR 5: FINANSE OŚRODKA
Analiza kosztów operacyjnych placówki oraz działania optymalizacyjne

Sprawdź zakres audytu

Analiza kosztów dla poszczególnych kategorii zakupowych w celu zidentyfikowania kategorii do optymalizacji kosztów, uzyskania oszczędności, wskazania alternatywnych dostawców.

Na podstawie otrzymanych danych finansowych, umów z dostawcami od klienta zostanie przedstawiony plan dalszych działań optymalizacyjnych dla poszczególnych wybranych kategorii zarówno na materiały jak i usługi.

 • Analiza kosztów zakupu produktów medycznych i usług dostawców – grupy kategorie:
  1. Leki i produkty do zabiegów
  2. Płyny infuzyjne i gazy medyczne
  3. Materiały jednorazowe w tym:
   • maski chirurgiczne,
   • maski FFP2,
   • rękawice nitrylowe, winylowe, sterylne,
   • fartuchy, czepki,
   • ochraniacze na obuwie,
  4. Odzież medyczna
  5. Dezynfekcja i sterylizacja
  6. Archiwizacja dokumentacji
  7. Badania laboratoryjne
  8. Drobny sprzęt medyczny
  9. Koszt energii
  10. Umowy i warunki najmu lokalu
  11. Koszty eksploatacyjne:
   • usługi sprzątania i pozostałe
   • ochrona, serwis itp.
  12. Ubezpieczenie OC
  13. Usługi pozostałych dostawców: IT, RODO, usługi prawne (do ustalenia).
  14. Analiza kosztów pracowników placówki vs. alternatywny outsorcing
 • Przegląd umów z firmami współpracującymi
Audyt strategiczny Medidesk

wycena indywidualna*

Urszula Łaskawiec

stacjonarnie

Audyt strategiczny obejmuje:

 • Szczegółową analizę pracy placówki medycznej w pięciu kluczowych obszarach działalności: kadrze pracowniczej, funkcjonowania rejestracji medycznej, działań promocyjno-marketingowych, finansach oraz oferty ośrodka.
 • W ramach audytu kadra zarządzająca placówką otrzyma raport z wyszczególnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania placówki wraz z rekomendacją możliwych zmian, optymalizacji kosztów i działań rozwojowych przychodni.
 • Omówienie audytu wraz konsultacją specjalisty.

* Wycena indywidualna zależna od czasu trwania audytu i liczby pracowników

Audyt przeprowadzany jest stacjonarnie w placówce

Co zyskasz zlecając audyt w swojej placówce?

Obiektywną ocenę jakości i skuteczności obsługi pacjentów

Wiedzę na temat mocnych i słabych stron ośrodka, którym kierujesz​

Rekomendacje usprawnienia działania i optymalizacji podmiotu leczniczego

Zalecenia dotyczące kierunków rozwoju Twojego biznesu medycznego

Poznaj eksperta

Szkolenie Urszula Łaskawiec
Urszula Łaskawiec

Ekspert ds. Szkoleń i Rozwoju Kadry dla Branży Medycznej

Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Miękkich oraz Ekspertem ds. Szkoleń i Rozwoju Kadry Medycznej z ponad 8-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów sprzedażowych, opieki posprzedażowej i komunikacji z klientem.

Prowadzę szkolenia stacjonarne oraz on-line. Przeszkoliłam setki rejestratorek medycznych oraz managerów podmiotów ochrony zdrowia.
Szkolenie Urszula Łaskawiec

Sprawdź, w jaki sposób możesz poprawić wyniki biznesowe Twojej placówki medycznej